Stav košíku: 0 Obsah košíku

Ochrana osobní údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.           Základní ustanovení

 

1.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Helena Sládková IČO: 06404821 se sídlem Sousedká 25, Ostrava-Bartovice 717 00  (dále jen: „správce“).

2.           

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Sousedská 25, Ostrava – Bartovice 717 00

email: amonatura@amonatura.eu

telefon: +420  724  133  904

3.           

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.           

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

II.            Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.           

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.           

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

 

III.          Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.           

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

2.           

Účelem zpracování osobních údajů je:

 

3.

Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.          Doba uchovávání údajů

1.           

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.           

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 

V.           Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.           

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 

2.           

Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.          Vaše práva

1.           

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 

2.           

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.         Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.           

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů.

3.           

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.       Závěrečná ustanovení

1.           

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.           

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.           

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

V Ostravě, 5.11.2018

Sdílení článku:


Kontaktní informace

www.amonatura.eu

Sousedská 523/25
717 00, Ostrava-Bartovice

IČ: 06404821
 

Pracovní doba: PO-PÁ, 9:00- 16:30.

Tel: +420 724 133 904

Všeobecné informace: info@amonatura.eu

Platební systémy

  • dobírkou
  • kartou na dobírku
  • převodem