Stav košíku: 0 Obsah košíku

Reklamační řád

Reklamační řád

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Reklamační řád se vztahuje na zboží vyráběné/dodávané prodávajícím a zakoupené v E-shopu prodávajícího. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a každý Zákazník je povinen se s ním seznámit před odesláním závazné objednávky. Reklamační řád upravuje postup, při němž Zákazník uplatňuje svá práva z vadného plnění a při němž jsou ze strany Společnosti tyto nároky řešeny.

2.

Prodávající je připraven svým Zákazníkům vyjít vstříc, všechny reklamace budou řádně a včas vyřizovány.

3.

Reklamační řízení dle tohoto reklamačního řádu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, s přihlédnutí k obsahu tohoto reklamačního řádu.

4.

Prodávající upozorňuje své Zákazníky, že s ohledem na charakter nabízeného zboží – především v oblasti přírodní kosmetiky a doplňků stravy, je nutné vhodné skladování. Doporučená a důležitá upozornění ke skladování naleznete na www.amonatura.eu.

 

II. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.           

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

2.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

3.           

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

pokud má zboží podstatnou vadu,

pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

při větším počtu vad zboží.

4.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

6.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10.         

Volbu způsobu reklamace má kupující.

11.         

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12.         

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

III. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ              

1.

Prodávající přikládá ke každé doručované zásilce a nákupu fakturu, který slouží jako dodací a záruční list.

2.

Reklamační řízení je zahájeno okamžikem, kdy bylo prodávajícímu doručeny potřebné náležitosti – Reklamační list, kopie dokladu o zaplacení zboží (faktura).

3.

Reklamaci můžete uplatnit těmito způsoby:

4.

O přijetí reklamace bude prodávající informovat kupujícího prostřednictvím emailu nebo telefonicky do 3 pracovních dnů, v případě, že kupující tyto kontakty uvedl.

5.

Neobdrží-li Zákazník potvrzení o přijetí reklamace, je třeba, aby se obrátil na prodávajícího a tam si doručení reklamace potvrdil. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:

 

IV. DOPORUČENÍ PRODÁVAJÍCÍHO PŘI PŘEBÍRÁNÍ ZBOŽÍ/VÝROBKŮ OD DOPRAVCE

1.

V případě, kdy je Zákazníkovi Zboží/výrobek zasílán prostřednictvím dopravce, kterým je Česká pošta, s.p. anebo smluvní dopravce prodávajícího, a to spol. PPL, doporučuje prodávající zákazníkovi při přebírání zásilky překontrolovat její stav. Je-li tímto způsobem zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, případně i viditelné poškození obsahu zásilky, doporučuje prodávající zásilku nepřebírat, případně tuto skutečnost u dopravce reklamovat způsobem popsaným níže.

2.

V případě, že Zákazník zjistí poškození zásilky při přebírání od dopravce, je nutné, aby s ním ihned sepsal záznam o poškození, případně zásilku na místě otevřel a překontroloval obsah. Pokud zjistí poškození Zboží/výrobků dodatečně, je nutné do 48 hodin od převzetí zásilky kontaktovat prodávajícího. Společnost vyřídí následně reklamaci s dopravcem a kontaktuje zákazníka ohledně způsobu vyřízení reklamace. Společnost v této souvislosti doporučuje Zákazníkovi pořídit fotodokumentaci obalu, výplně, případně poškozeného Zboží/výrobku a tuto zaslat prodávajícímu, stejně jako je třeba zachovat všechny součásti zásilky (obal, výplň atd.) pro účely zjištění příčiny poškození.

3.

V případě, že Zákazník po převzetí zásilky od dopravce zjistí neúplnost zásilky, záměnu Zboží/výrobku nebo nesrovnalost na faktuře nebo daňovém dokladu, je Zákazník povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího, maximálně však do 48 hodin ode dne převzetí zásilky od dopravce. Při zjištění reklamace při převzetí zásilky před víkendem, či svátkem, je nutné nahlásit tuto skutečnost neprodleně následující pracovní den. Současně s tím je Zákazník povinen zachovat kompletní obal zásilky včetně výplně a krabice.

 

 

 

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 1. 11. 2018

 

Sdílení článku:


Kontaktní informace

www.amonatura.eu

Sousedská 523/25
717 00, Ostrava-Bartovice

IČ: 06404821
 

Pracovní doba: PO-PÁ, 9:00- 16:30.

Tel: +420 724 133 904

Všeobecné informace: info@amonatura.eu

Platební systémy

  • dobírkou
  • kartou na dobírku
  • převodem